ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਮਾਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਿਖਰੀ ਹੋਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀਲ, ਮੁਹਾਸੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.