ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੁਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਪੈਰ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ, ਪੇਟ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਟਾਇਲੈਟ ਸੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਮਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ..ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੁਮ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲੈਟ ਸੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.