ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ, ਹ.ਬ. : ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਫੈਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਫੈਟ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਧ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੀਵਰ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ : 1. ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸੀਡਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2. ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।3. ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।4. ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।5. ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਵਿਚ ਪੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।6. ਪੇਟ ਵਿਚ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।  ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਯੁਕਤ ਅਹਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ। ਵੱਧ ਨਮਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।  ਪਾਲਕ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਕਰੇਲਾ, ਲੌਕੀ, ਟਿੰਡਾ, ਤੋਰੀ, ਗਾਜਰ, ਚੁਕੰਦਰ, ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ ਆਦਿ ਖਾਓ।  ਰਾਜਮਾ, ਸਫੈਦ ਚਨਾ, ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮਸੁਰ ਦਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.