ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, ਹ.ਬ. : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਜਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕ੍ਰੰਚੇਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲਾਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਆਸਾਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵਾਈਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਾਈਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰ ਉਠ ਜਾਓ ਤੇ ਕਮਰ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੁਮਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.