ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

  • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਲੜਕੀ 27/5'-2'' ਲਈ 20-25 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-84270-32831 ********************************* ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 29/5'-7'' ਐਮਏ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ- ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-97812-18900 ********************************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 1995/5'-7'' ਬੀਏ, ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ, 5.5 ਬੈਂਡ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-76258-91040 *********************************** ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ 25/5'-5'' ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ ਲੜਕੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98723-96749 ************************************** ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 30/5'-4'' ਲਈ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-75089-28608 ************************************ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਰ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਲੜਕੀ 25/5'-4'' ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-97797-00682 ************************************ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 19/5'-4'' ਆਈਲੈਟਸ 6 ਬੈਂਡ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-85288-64644 ************************************ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 29 ਲਈ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਸਕੇ ਭਰਾ 28 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-98140-86957 ************************************ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ 1987/5'-3'' ਲਈ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਭਰਾ 1988/5'-9'' ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-97816-73142 *********************************** ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 1991/5'-3'' ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਲਵਾ, ਬਿਊਰੋ ਮੁਆਫ਼ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-94636-37831 ************************************ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 26/5'-8'' ਐਮਸੀਏ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-97793-93812 ************************************ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 1993/5'-6'' ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋÎਇਆ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 011-91-81980-70632 ******************************