ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੋ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30-50 ਗ੍ਰਾਮ ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਵਰ ਲਈ ਗੁੱਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਣਕ, ਅਨਾਜ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈੱਡ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ, ਬਾਜ਼ਰਾ, ਜਵਾਰ ਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ : ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਕੇ, ਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਈਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਲੀਨ ਮਸਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਤਕ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੱਛੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਕੌਫੀ : ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਡਾਈਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਲਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਰੋਲਾਜੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ।
ਅਖਰੋਟ : ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਓਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.